Ανακαινίσεις που ξεχωρίζουν σε αισθητική και λειτουργικότητα

Η ανακαινίσεις περιλαµβάνουν τα παρακάτω στάδια:

 

  • Αποτύπωση του χώρου

 

  • Αρχιτεκτονική και ∆ιακοσµητική µελέτη

 

  • Φωτορεαλιστική απόδοση της µελέτης

 

  • Κατασκευή και Επίβλεψη

 

 

Η µελέτη του χώρου βασίζεται στις δικές σας ανάγκες µε γνώµονα πάντα τόσο την

αισθητική όσο και την λειτουργικότητα του.

 

Σε κάθε έργο περιλαµβάνεται προσφορά συνοδευόµενη από 3D απεικόνιση του χώρου

και αρχιτεκτονική µελέτη στην οποία αναφέρουμε αναλυτικά τις εργασίες, τον χρόνο

κατασκευής καθώς και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν.