Αξιοπιστία, συνέπεια, εµπιστοσύνη

Η 3P idea αναλαµβάνει οποιαδήποτε υπηρεσία αφορά στο ακίνητο σας

 

 • Ανακαινίσεις

 

 • Αρχιτεκτονικές και στατικές µελέτες

 

 • Νοµιµοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

 

 • Έκδοση αδειών δόµησης

 

 • Έκδοση αδειών λειτουργίας επαγγελµατικών χώρων

 

 • Αδειοδότηση ΕΟΤ

 

 • Έκδοση ποιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

 

 • ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων

 

 • Αρχιτεκτονική τοπίου

 

 • 3D απεικονίσεις χώρων

 

 • Ενεργειακά Κτήρια
Clever Method Of Getting Buy Custom Essay Try This you can try this out Sophisticated Way Of Getting Buy Your College Papers